Dezvoltare locală

Dezvoltare Locala
OPINII DE DEZVOLTARE ONLINE (în curând)

Dezvoltarea Locala  în Romania este o meserie problematica din multe puncte de vedere,deoarece 
s-au născut multe strategii sablon,chiar imposibil de realizat.De asemenea strategii nu au nevoie
zonele rurale,ci doar cei care se ocupa de dezvoltarea acesteia.

Planificatio S.R.L realizeaza strategii pe baza larga professionala, având o buna competenta internațională,se documenteaza din date reale,avand grija, ca în perioada 2014-2020 sa corespunda

planurilor viitoare.

Citat din Regulamentul 1305/2013/UE:

Idézet az 1305/2013/EU rendeletből:

"Articolul 20

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

(1)        În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin în special pentru:

(a)        elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităţilor şi a satelor în zonele rurale şi a serviciilor de bază oferite de acestea, precum şi ale planurilor de protecţie şi de gestionare legate de zonele Natura 2000 şi de alte zone cu înaltă valoare naturală;

(b)        investiţii în crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei;

(c)        infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbună­tăţirea şi extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă şi furnizarea accesului la banda largă, precum şi soluţii publice de e-guvernare;

(d)        investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, şi a infrastructurii aferente;

(e)        investiţii de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiştilor şi în infrastructura turistică la scară mică;

(f)        studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, refacerea şi moder­nizarea patrimoniului cultural şi natural al satelor, al peisajelor rurale şi al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum şi acţiuni de sensibilizare ecologică;

(g)        investiţii orientate spre transferul activităţilor şi trans­formarea clădirilor sau a altor instalaţii aflate în interiorul sau în apropierea aşezărilor rurale, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii sau al creşterii performanţei de mediu a aşezării respective.

(2)        Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează exclusiv infrastructura la scară mică, astfel cum este definită de fiecare stat membru în programul său. Cu toate acestea, programele de dezvoltare rurală pot prevedea anumite derogări de la această normă în cazul investiţiilor în banda largă şi a celor realizate în domeniul energiei din surse regenerabile. În acest caz, sunt stabilite criterii clare care să asigure complementaritatea cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale Uniunii.

(3)        Investiţiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă operaţiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităţilor şi a satelor în zonele rurale şi a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, şi sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă."