PMUD Miercurea Ciuc

CONSULTARE PUBLICĂ ONLINE: PMUD MIERCUREA CIUC
10.08.2016 - 21.08.2016. - pentru versiunea 0.7 în conformitate cu prevederile L52/2003, Art. 7, alin. (4).
Atragem atenția dvs. că propunerile, sugesțiile, opiniile formulate vor fi afișate pe site în vederea asigurarea transparenței decizionale.

MAGYAR VÁLTOZAT KÖZVETLEN ELÉRÉSE

Alternativa pentru transmiterea propunerilor: transmiteți un link cu harta mymaps proprie cu propuneri la adresa planning@planificatio.com !

Obiectiv general PMUD:
Ameliorarea caliatății mobilității urbane prin reducerea traficului rutier în zonele cu flux intens pietonal și ciclism, și reducerea efectelor negative (emisie de CO2, trafic aglomerat, siguranța circulației redusă).

Zone prioritare:
Z1           strada Brașovului, tronson punct de penetrație – str. Zold Peter
Acces în și din străzi laterale, acces spre zona economică vest, treceri de pietoni, supradimensionarea

Z2           strada Brașovului, tronson str. Zold Peter – str. Vorosmarty
Acces în și din străzi laterale, treceri de pietoni.

Z3           strada Brașovului, tronson gara CF
Trafic rutier spre centru și de tranzit în conflict cu trafic pietonal: zona aglomerată.

Z4           strada Kossuth, tronson intersecție Inimii/Vorosmarty - B.dul Timișoarei
spații pientonale și de biciclete neadecvate, treceri de pietoni cu localizare și dimensionare neadecvată

Z5           zona liceelor
intersecție subdimensionat pentru flux pietonal și de bicilete, poziționarea neadecvate în cazul stațiilor de autobuz, treceri de pietoni

Z6           Seceni - Băile Miercurea Ciuc
zona de locuit fără acces rutier cu îmbrăcământe asfaltică, acces cu bicilete de rezolvat


Măsuri aplicate:

DU (dezvoltare urbană):              inființarea piața Szent kereszt, inființarea piața Universității

TP (transport public):                    accesibilizare 36 destinații cu 6 linii cu raza de servire de 150 m, vehicule electrice adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități, vârstnice și părinților cu cărucior de copii, stații inteligente cu wifi incorporat, informații de TP, aplicații cu informații locale adaptate pentru acces la vehicule, înființarea punctului multimodal (TPU local, stație de cobor pentru trasee intrajudețene, stație taxi, parcare biciclete, gara CF, spații de așteptare)


AP (acces pietonal):                       acces pietonal direct, cu acces neîngrădit, prioritar spre centru și la unele destinații cum ar fi școli, unde infrastructura pietonală se consideră deficitară sau subdimenzionată, subtraversare linii CF

AB (acces bicilete):                         dezvoltarea rețelei existente într-un sistem complet, adaptat la fluxuri reale și la perspective, sistem separat de fluxuri pietonale, cu prioritatea fluxului de biciclete la intersecții cu trafic rutier

TA (trafic ameliorat):                     evitarea conflictelor cu alte moduri de transport (pietonal, cu biciclete, CF), accesibilizare zonei de locuit Seceni, accesibilizare zonei economice vest, spații eliberate cu scop de dezvoltare urbană, trafic inutil de eliminat (trasee scurte, căutare loc de parcare), noi locuri de parcare cu acces pietonal și de biciclete în centru (informații în timp real afișate), raționalizarea traficului pe str. Brașovului și spre centru (Z1 și Z2), conform studiului realizat nu este necesară construirea drumurilor noi pentru tranzit, la punctele de penetrație și pe trasee de tranzit traficul de tranzit este mult sub capacitate drumurilor respective (zone prevăzute pentru diminuarea parțială a traficului rutier: Z3, Z4)